Slootonderhoud

Slootonderhoud is belangrijk voor de algehele waterhuishouding rondom uw perceel en voorkomt eventuele verstopping, wat tijdens natte perioden kan zorgen voor ondergelopen gras- of bouwland.

Om de sloten rondom uw percelen schoon te houden, gebruiken wij de Herder slootmachine. Deze slootmachine heeft een groot werkbereik en met een bakbreedte van 4,30 meter een grote capaciteit. De trekker op brede banden geeft een minimale insporing, waarmee wij het slootvuil op de kant halen en eventueel verspreiden over het land. Op deze manier ontstaat een mooie en egale slootkant. 

Baggerspuiten

De bagger die wij tijdens het slootonderhoud uit het water halen, kunnen wij met behulp van onze baggerspuit over het land verspreiden. Bagger is een goede mest en bestaat uit verteerbaar materiaal.

Met baggerspuiten snijdt het mes dus aan twee kanten. Na het baggeren zijn de sloten weer schoon en tevens wordt uw land voorzien van een natuurlijke vorm van mest. 

Maaikorven

Voor het opschonen van de watergangen beschikken wij over een aantal maaikorven in ons machinepark. Hiervoor maken we gebruik van een trekker, mini- of midigraver waaraan de maaikorf bevestigd kan worden. Door hun lage eigen gewicht en brede banden of een breed rupswerk kunnen ze met name op een drassige ondergrond prima werken. Ook kunnen de graafmachines uitgerust worden met verlenggieken voor een groter werkbereik.

Sloot vijzelen

Met onze slootvijzel snijden wij het slootvuil en werpen het vervolgens direct op de kant. Na het sloot vijzelen zijn uw watergangen weer netjes en strak, wat een goede toe- en afvoer van het slootwater bevordert. 

Walkantfrees

Voor een goede watergang dient zowel de sloot als de slootkant goed onderhouden te zijn. De walkantfrees zorgt voor een nette waterkant door het slootvuil (opgehaald met de maaikorf) te verhakselen.