Gras- en bouwlandverbetering

Een goed onderhouden gras- en bouwland is essentieel voor een geslaagde oogst. Daarom is het belangrijk hier voldoende aandacht aan te besteden. Ons moderne machinepark beschikt over voldoende materiaal waarmee wij zorgen dat uw perceel er weer netjes bij komt te liggen.

Ploegen in het najaar, maar ook spitten, frezen, egaliseren en rotorkopeggen kunt u aan ons overlaten voor de juiste kwaliteit van uw land. Wij verzorgen elke bewerking met betrekking tot de zaai en pootvoorbereiding.

Onkruidbestrijding

Het beschermen van uw gewas is noodzakelijk voor een geslaagde oogst. Besmette gewassen zijn verloren gewassen en dat wilt u voorkomen.

Voor de bescherming van uw gewas werken wij met een getrokken en een gedragen veldspuit. De gedragen veldspuit is 15 meter breed en heeft een inhoud van 1000 liter. De getrokken veldspuit is 24 meter breed en heeft een tankinhoud van 3000 liter met een sectieafsluiting. Dit zorgt ervoor dat er geen overlap ontstaat op de percelen.

Wij spuiten zowel op grasland als op bouwland tegen verschillende onkruiden.

Egaliseren/kilveren

Voor een goede afwatering is het belangrijk een egale bodem te hebben. 

Met onze lasergestuurde kilverbak egaliseren wij gras- en bouwlandpercelen. Het grote voordeel van een lasergestuurde kilverbak is dat het oppervlak zeer nauwkeurig wordt geëgaliseerd.

Voor een goede afwatering is het soms nodig het terrein bol te laten lopen met een bepaalde afschothoek, ook daar kunnen wij bij helpen. 

Zaaien

Gras wordt door ons op een nette manier gezaaid, waardoor je naar verloop van tijd een mooie grasmat tevoorschijn ziet komen.

De trekker die wij gebruiken voor het gras zaaien is uitgerust met gps. Het voordeel hiervan is dat de chauffeur altijd ziet hoe en waar hij moet zaaien. De zaaibanen zijn mooi recht, waardoor de grasmat altijd en overal even vol is.

Kalk strooien

Voor de juiste zuurgraad van de bodem (pH-waarde) is het bekalken van de gras- en bouwgrond noodzakelijk. Door het bekalken van de bodem worden de voedingsstoffen beter opgenomen door de wortels, waardoor het resultaat zichtbaar is en je grasland voller wordt.

Bekalken dient bij voorkeur in het najaar te gebeuren, omdat de kalk zeker 3 maanden nodig heeft voor een optimale werking. De kalk wordt door ons gestrooid met de breedstrooier. Diezelfde kalk kan ook vanuit de hand op het gazon gestrooid worden. 

Doorzaaien

Het vernieuwen en egaliseren van bestaand grasland is vaak een dure oplossing voor het verkrijgen en behouden van jong gras. Daarom is doorzaaien van bestaand grasland een goede en voordelige oplossing.

Evers doorzaaimachine

Voor het doorzaaien gebruiken wij de Evers doorzaaimachine. De Evers doorzaaimachine heeft meerdere functies en een werkbreedte van 6,20 meter. De egge tanden zorgen ervoor dat dode grassen, straatgrassen en ruw veldbeemd losgetrokken worden. De tanden creëren losse grond waarin het graszaad komt te liggen. De machine is verder nog uitgerust met een zaaicomputer. Hiermee kan de hoeveelheid kilogram per hectare traploos ingesteld worden. Als laatste zorgen de cambridge rollen ervoor dat het graszaad in de grond wordt gedrukt. De rollen bevorderen het uitstoelen van bestaande grassen. Tevens zorgen de ruwe rollen ervoor dat de bovenlaag van de grond 'open' blijft en dat de grond (deels) geëgaliseerd wordt.

Greppelfrezen

Om wateroverlast tegen te gaan, frezen wij greppels in bouw- en grasland. Hiervoor gebruiken wij de Ridder greppelfrees. Deze machine beschikt over een groot freeswiel, waarmee de uitgefreesde grond egaal over het land wordt verspreid. Onze greppelfrees rijdt op brede banden, wat zorgt voor een lage bodemdruk.

Wij frezen greppels van verschillende diepten, waarbij zowel waterafvoer naar de sloot als drainageafvoer mogelijk is.