Agrarisch Loonwerk

Sinds de oprichting van het bedrijf - ruim 65 jaar geleden - verrichten wij werkzaamheden in het agrarisch loonwerk. Het uiteindelijke doel van het agrarisch loonwerk is de ruwvoerwinning in de juiste kwaliteit te brengen voor de veehouder. Daar dragen wij aan bij door de inzet van een breed assortiment aan diverse moderne machines, bestuurd door gekwalificeerd personeel.

Agrarische loonwerkzaamheden

Het bereiken van de juiste kwaliteit ruwvoer begint al bij een goede bemesting van het gras- en bouwland. Onze werkzaamheden gaan verder dan alleen bemesten. Onze agrarische loonwerkactiviteiten hebben betrekking op de volgende onderdelen:

 Neem voor meer informatie contact met ons op, wij vertellen u graag meer over de mogelijkheden.